نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه فوتسال ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق

برگزاری مسابقه فوتسال ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق


برگزاری مسابقه فوتسال ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به همت تربیت بدنی واحد بافق یک دوره مسابقه فوتسال ویژه کارکنان دانشگاه در سالن شهدای دانشجوی این واحد آموزشی برگزار شد.

محمد حسن یاسینی مسئول تربیت بدنی واحد بافق با اعلام این خبر افزود:این مسابقات با حضور 4 تیم از حوزه های مختلف دانشگاه بصورت دوره ای برگزار و پس از انجام این مسابقات تیم دانشجویی مقام اول ،تیم پژوهش مقام دوم و حوزه اداری مالی مقام سوم را به دست آورد.