نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه قران کریم ويژه کارکنان و سالمندان تحت پوشش بهزیستی و مربیان مهدهای کودک بافق

برگزاری مسابقه قران کریم ويژه کارکنان و سالمندان تحت پوشش بهزیستی و مربیان مهدهای کودک بافق


برگزاری مسابقه قران کریم ويژه کارکنان و سالمندان تحت پوشش بهزیستی و مربیان مهدهای کودک بافق

مسابقات قران کریم از جشنواره فرهنگی – آموزشی قران کریم و عترت سراسری بهزیستی با حضور شرکت کنندگان خواهر سالمند تحت پوشش بهزیستی و مربیان مهدهای کودک و کارکنان شاغل  بهزیستی بافق در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق توسط واحد فرهنگی اداره بهزیستی برگزار گردید

گفتنی است این مسابقات در رشته های ترتیل و حفظ قرآن کریم برگزار شد

داوران این جشنواره بعد از برگزاری مسابقه نتیجه قرائت ترتیل قاریان را این چنین اعلام کردند .

هاجر کریمی –فاطمه جان جمعه زاده و فاطمه جمالی از سالمندان تحت پوشش بهزیستی بترتیب مقام اول تا سوم و نجمه فتاحی- اکرم دانشی و ربابه فلاح از مربیان مهدهای کودک بترتیب مقام اول تا سوم و از کارکنان بهزیستی فضه طالعی نفر برتر قرائت ترتیل قران کریم شدند .

در رشته حفظ یک جزء قرآن کریم محبوبه خبازیان و وجیه السادات میر حسینی بترتیب مقام اول و دوم را کسب نمودند .