نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه ورزشی با حضور معلولین ذهنی دختر

برگزاری مسابقه ورزشی با حضور معلولین ذهنی دختراین مسابقه ورزشی  بین حرفه آموزان ذهنی دختر بالای 14 سال مرکز حرفه اموزی نرگس شهرستان بافق و حرفه اموزان مرکز پونه شهرستان بهاباد برگزار شد.این مسابقه در رشته های: دو رفت و برگشت،طناب زنی،طناب کشی، پرش و انداختن توپ داخل سبد برگزاری شد.

حرفه اموزان بافقی در رشته های دورفت و برگشت ،طناب زنی و پرش و حرفه اموزان بهابادی در رشته های طناب کشی وانداختن توپ داخل سبد مقام اول را کسب نمودند