نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری همایش توسعه پایدار و ایمن در بافق

برگزاری همایش توسعه پایدار و ایمن در بافق


برگزاری همایش توسعه پایدار و ایمن در بافق

در اين همايش که بيش از 300 نفراز فرماندهان واعضاي شورا هاي پايگاههاي مقاومت ودانش آموزان شرکت کننده در طرح صالحين بافق حضورداشتند ، فرمانده سپاه ناحيه بافق در سخناني تفکر بسيجي را پاسخگوي نياز امروز خواند و گفت : توکل به خدا ، سرمايه انساني و حضور مردم در صحنه ، کشور ما را دردهه هاي بعد از انقلاب نجات داده است ودر دهه چهارم براي ترويج اين تفکر بايد حضور سازمان يافته مردم بيشتر شده تا تداوم انقلاب تضمين و بيمه شود .

سرهنگ پاسدار  بمانعلي باقيان با بيان اينکه امروز بسيجيان آمادگي دفاع در برابر تهديدات دشمن را دارند افزود : بسيج بايد خود را براي پدافند غيرعامل کشور آماده کند وبراي تحقق اين امر به نقش اين نيروي مردمي بايد بيشترتوجه شود .

وي با اشاره به اينکه در طرح تحول سپاه، ماموريت بسيج وسپاه متناسب با نياز زمان ونوع تهديدات دشمن تعريف شده است خاطر نشان کرد : با توجه بيشتر به بسيج اقشار ، سازمان بسيج در اين طرح تقويت مي شود و نتيجه اي مطلوب در آينده مشاهده خواهد شد