نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری گفتمان دینی باموضوع عفاف وحجاب دربافق

برگزاری گفتمان دینی باموضوع عفاف وحجاب دربافق


برگزاری گفتمان دینی باموضوع عفاف وحجاب دربافق

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی دراین مراسم مدیریت حوزه علمیه خواهران بافق سرکارخانم دست افشان به سخنرانی پرداخت وبه سوالات دانش آموزان دبیرستان دخترانه هدف نیزپاسخ داده ودرپایان جوایزی به دانش آموزان منتخب اهداشد.
نکات مطرح شده دراین جلسه عبارت بودازوجودسه دیدگاه نسبت به زن1-نگاه افراطی به زن(فمنیسم)تساوی زن ومرددرحقوق2-نگاه تفریطی به زن مثل زنده به گورکردن دختران3-نگاه متعادل (اسلام)به زن تساوی زن ومرد درفضائل