نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزرای جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت در سراسر کشور

برگزرای جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت در سراسر کشور


برگزرای جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت در سراسر کشور

محسن خوشگذران رئیس اداره بهزیستس بافق در رابطه با این جشنواره موضوعاتی را بیان کرد و گفت: این جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت در14 رشته قرائت ، اذان ، حفظ،احادیث، تحقیق و پژوهش ، صحت قرائت نماز،خوشنویسی ، شعر و نقاشی ، تواشیع ، دل نوشته ، کتابخوانی و سرود بین کارکنا و خانواده کارکنان بهزیستی ، معلولان جسمی و حرکتی ، مربیان و خردسالان مهدکودکها و سالمندن برگزار میشود .وی افزود : ثبت نام این جشنواره از تاریخ 17/9/88 لغایت 9/10/88 در محل اداره بهزیستی بافق انجام خواهد شد لذا از کسانی که مایلند در این جشنواره شرکت فرمایند در خواست میشود به این اداره مراجعه نمایند .ویاضافه کرد هدف سازمان بهزیستی از برگزاری این جشنواره را ارتقاء سطح فرهنگ و دانش خانواده ها عنوان کرد