نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بر ضرورت آموزش شناخت مواد مخدر تاکید شد

بر ضرورت آموزش شناخت مواد مخدر تاکید شد


در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بافق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بافق با حضور فرماندار و اعضای این شورا در فرمانداری بافق برگزار شد.

در ابتدای جلسه فرماندار بافق ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای فرعی مواد مخدر شهرستان با تاکید بر امر مبارزه و مقابله با عرضه، پیشگیری و درمان گفت: تجربه نشان داده که برگزاری دوره های آموزشی ویژه خانواده ها درباره شناخت مواد مخدر و آشنایی با مهارتهای زندگی بسیار موثر بوده و مورد استقبال قرار گرفته است.

مهدی خاوری گفت: باید نسبت به آموزش بخش عمده ای از جامعه و قشر جوان در خصوص مضرات و تبعات مواد مخدر اقدام و افراد آسیب دیده را طی مراحل کارشناسانه مختلف درمان کرد.

در ادامه جلسه پیرامون طرح پیشگیری و مقابله که توسط دبیر این شورا تهیه شده بود اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و مواردی مصوب و در برخی موارد ، موضوع جهت بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.