نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بافق بر فراز شیرکوه

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بافق بر فراز شیرکوه


بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بافق بر فراز شیرکوه

به مناسبت گرامیداشت حماسه دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس، تیم کوهنوردی بسیج
دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بافق، به قله شیرکوه صعود کرد.

فرید حقیقی، که سرپرستی این تیم را به عهده داشت، ضمن اعلام این خبر، افزود، این
صعود توسط حوزه شهید عراقی بسیج دانشجویی این دانشگاه برنامه ریزی و ترتیب یافته
بود که در نهایت پنج نفر از افراد تیم، موفق به حضور و فتح قله 4075 متری شیرکوه
شدند.

حقیقی، هدف از این برنامه را ایجاد نشاط و تقویت روحیه همکاری در بین دانشجویان
بسیجی دانست و گفت در آ ینده برنامه صعود به قلل دیگر ایران را نیز مد  نظر داریم.