نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بصدا در آوردن زنگ انقلاب توسط کودکان مهدهای کودک شهرستان بافق

بصدا در آوردن زنگ انقلاب توسط کودکان مهدهای کودک شهرستان بافق


بصدا در آوردن زنگ انقلاب توسط کودکان مهدهای کودک شهرستان بافق

به مناسبت سي يكمين سالگرد پيروزي با شكوه انقلاب اسلامي ایران در روز دوازدهم بهمن ماه مصادف با سالگرد ورود امام خمینی (ره)به میهن در  ساعت  33/9 زنگ انقلاب در کلیه مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی بافق نواخته شد. در این مراسم که مسئولین امور مهد کودکها و مسئولین امور اجتماعی و روابط عمومی بهزیستی حضور داشتند سرود انقلاب توسط کودکان مهد کودک خصوصی شکوفه به اجرا در آمد