نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بعضي از مالكين خانه هاي تاريخي بافق احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند

بعضي از مالكين خانه هاي تاريخي بافق احساس مسئوليت بيشتري داشته باشندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ زاده رحماني فرماندار بافق با اشاره به هماهنگي و همكاري خوب و ارزشمند بين بخشي شهرداري و اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و مرمت و بازسازي بافت هاي تاريخي يادآور شد: اعتبارات خوب و بي سابقه اي از فصول و در مقاطع مختلف به بخش ميراث فرهنگي و به خصوص جهت كمك به مرمت خانه هاي واقع در بافت قديم تزريق مي شود ولي متاسفانه برخي از مالكين اين خانه ها احساس مسئوليت نمي كنند و بي تفاوت هستند غافل از اينكه اين منازل قبل از اين كه ملك شخصي آنها باشد، قطعه اي از تاريخ بافق است و اگر همكاري كنند عليرغم بي توجهي هاي گذشته و تخريب هايي كه صورت گرفته باز هم مي توان با پيگيري و صرف بودجه زياد به اين بافت تاريخي سر و سامان داد و به آن رونق مجدد بخشيد.