نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بــرگزاري مراسم شبي با خاطــرات دفــاع مقدس از طــرف دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

بــرگزاري مراسم شبي با خاطــرات دفــاع مقدس از طــرف دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


بــرگزاري مراسم شبي با خاطــرات دفــاع مقدس از طــرف دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

همزمان با هفته دفاع مقدس و به همت دفترفرهنگ دانشگاه‌آزاد اسلامي مراسم شبي با خاطرات « دفاع مقدس» در صحن متبركه امام زاده عبدا... اين شهر برگزار شد .

در ايــن مــراسم كه با حضور امام جمعه ،‌فرماندار ،‌مسئولين شهر ، دانشگاه و همچنین مردم شهيد پرور شهرستان بافق برگزار شد آقاي احمد خواستار کارشناس علوم نظامی و از رزمندگان دفاع مقدس به بيان خاطره و تحليل دوران دفاع مقدس پرداخت .

خواستار گفت : روحيه شهادت طلبي ، تبعيت از ولايت و فضاي معنوي حاكم در جبهه موثرترين عامل پيروزي مجاهدين جبهه حق در اين نبرد نابرابر بود .

شايان ذكر است در ادامه اين مراسم از كاركنان ايثارگر اين واحد دانشگاهي با اهداء هديه تقدير شد .