نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بقعه قاضي ميرجعفر

بقعه قاضي ميرجعفر


بقعه قاضي ميرجعفر

بقعه قاضي ميرجعفر

موقعيت : شهرستان بافق

شماره ثبت 2868

قدمت دوره قاجاريه

اين بقعه به وسيله خانم مرمر فاضلي بر سر آرامگاه  ميرجعفر بنا گرديد اين بنا كه در فاصله دو كيلومتري شهرستان بافق قرار دارد مصالخ به كار رفته در ان خشت و گل و داراي سقف گنبدي شكل با مقبره اي كوچك ميباشد

در اطراف بقع خانه هايي قديمي  با سبك معماري دوره ساساني به چشم مي خورد كه در زير خاك مدفون است به گفته دراين مكان زندگي ميكردند از جمله گفته ميشود در كنار روستاي صدر آباد و به فاصله دو كيلومتري شهر بافق اثار و يرانه و بازمانده هايي مثا پي عمارات وو سفالهاي شكسته اسلامي از روستاي قديمي ديده شده است و دراطراف ات تكه هايي از گچ بري مسجدي قديمي به دست آمده است كه اكنون در مقبره نگاهداري ميشود