نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بهره براری از ساختمان مسکونی پزشکان بیمارستان بافق

بهره براری از ساختمان مسکونی پزشکان بیمارستان بافق


بهره براری از ساختمان مسکونی پزشکان بیمارستان بافق

 همزمان با دهه ی کرامت ودرآستانه میلاد سراسر نورامام رضا(ع) با حضور وفائی نسب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مجموعه ی مسکونی پزشکان متخصص در بیمارستان ولی عصر (عج)شهرستان بافق مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبر نگار صدا وسیما این مجموعه در زمینی به مساحت 800 وزیربنای 400 متر مربع در دو طبقه ساخته شده ودارای 4 واحد مسکونی باتجهیزات کامل است .برای عملیات اجرائی این مجموعه وتجهیزواحدهای مسکونی آن بالغ بر 225میلیون تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری ومساعدتهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وشورای اسلامی شهر بافق هزینه وپرداخت شده است . با بهره برداری ازاین طرح یکی از زیرساختهای لازم برای استقرار پزشکان متخصص در شهرستان بافق فراهم شده است

 خاطرنشان میشود : بیمارستان 96 تختخوابی ولی عصر (عج ) شهرستان بافق در سال 70 به بهره برداری رسید ودر حال حاضر با داشتن بخشهای  عمومی وتخصصی و52 تخت فعال به بیمارن  خدمات درمانی ارائه می کند