نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بهزيستي شهرستان بافق برگزار کرد : مسابقه صحت قراعت نماز و حفظ احاديث

بهزيستي شهرستان بافق برگزار کرد : مسابقه صحت قراعت نماز و حفظ احاديث


بهزيستي شهرستان بافق برگزار کرد : مسابقه صحت قراعت نماز و حفظ احاديث

به گزارش از رابط فرهنگي بهزسيتي بافق يك دوره مسابقه صحت قراعت نماز و حفظ احاديث موضوعي و پيامهاي قرآني بين معلولين و شاغلين اين اداره ويژه جشنواره فرهنگي آموزشي خانواده بزرگ بهزيستي كشور با حضور شركت كنندگان در محل بهزيستي باهماهنگي اداره تبليغات اين شهرستان و واحد فرهنگي اين اداره برگزار گرديد.

شايان ذكر است هدف از برگزاري اين آزمون براي شركت كنندگان جنبه صحيح خواني از اذكار نماز وارزيابي دركليه رشته ها به صورت آزمون بوده و هيچگونه جنبه رقابتي نداشته و برگزاري اين مسابقات در مرحله استاني از تاريخ 10/12/88 لغايت 20/12/88 ميباشد.