نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

به بار نشستن ترنج 2 کیلویی در بافق

به بار نشستن ترنج 2 کیلویی در بافق


به بار نشستن ترنج 2 کیلویی در بافق

به گفته آقای کارگران این درخت که در گلخانه منزل ایشان 4 سال گذشته نهال آن کاشته و بعد از گذشت چند سال و به ثمر نشستن درخت ، امسال که سال چهارم درخت میباشد میوه های این درخت به صورت شگفت انگیزی بزرگ بوده که شاخه های درخت به علت بزرگی و فراوانی میوه ها طاقت تحمل را نداشته که مجبور به چیدن برخی از ترنجها شدند.

کارگران وزن این میوه ها را بین 2-1 کیلوگرم و با قطر متوسط 25 سانتی متر بیان کرد