نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

به بار نشستن در خت انگور در دانشگاه آزاد اسلامی بافق براي دومين بار در سالجاري

به بار نشستن در خت انگور در دانشگاه آزاد اسلامی بافق براي دومين بار در سالجاري


به بار نشستن در خت انگور در دانشگاه آزاد اسلامی بافق براي دومين بار در سالجاري

در حاليكه بيش از دو ماه از فصل پائيز مي گذرد و درختان براي خواب زمستاني آماده مي شوند در پديده اي نادر  درختان انگور در فضاي سبز ميدان ورودي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق براي دومين بار در سالجاري به بار نشستند.
خوشه هاي انگور اين درختان در اين فصل از سال موجب تعجب وشگفتي دانشجويان ، اساتيد ومردم محل شده است .
كارشناسان جهاد كشاورزي بافق تغييرات آب وهوايي و نوسانات زياد دما در ماههاي اخير و واكنش درخت به اين نوسانات را علت اين پديده شگفت انگيز مي دانند.