نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

به خواست کارگران و بدنه سنگ آهن احترام می گذاریم

به خواست کارگران و بدنه سنگ آهن احترام می گذاریمفرماندار بافق ضمن بیان این که در هفته گذشته متوجه مکاتبات بازرسی کل کشور با صندوق بازنشستگی فولاد در خصوص مشمول بودن قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این صندوق و شرکت های زیرمجموعه شده و در جلسه ای با آقای عسکری مدیر عامل این صندوق خواهان پافشاری و رایزنی حداکثری ایشان جهت حفظ مدیر عامل جدید شرکت سنگ آهن مرکزی گردیده بودم، اعلام داشت: این موضوع را به برخی دیگر از مسئولین شهرستان منتقل نمودم تا در صورت لازم پیگیری های لازم را انجام دهند.
زاده رحمانی ادامه داد: شرکت سنگ آهن یک مجموعه اقتصادی بزرگ است و اکنون که با پیگیری های مردمی و تلاش و زحمت مدیریت و کارکنان آن به مرحله گذار و تبدیل شدن از یک مجتمع معدنی به یک مجتمع صنعتی و معدنی رسیده نباید هیچ اتفاق و رویدادی مانع از این حرکت رو به جلو و پیش رونده شود و امروزه همگی باید مراقب باشیم و درک کنیم که در شرایط اقتصادی امروز وارد شدن هر گونه شوک به این شرکت و به تعویق افتادن حتی یک روز حقوق پرسنل و کارکنان آن، فشارهای زیادی بر کارگران و خانواده های آنها وارد می کند لذا متولیان این شرکت باید در هر شرایطی از پیش بردن امور آن و البته به موازات آن توجه به مسئولیت های اجتماعی، پرداخت عوارض و ادامه طرح های جوارمعدنی و تصاحب آنومالی های منطقه غافل نشوند.
 وی در خصوص ابلاغ بازنشستگی آقای رحیمی به وی گفت: همگان اذعان دارند وقتی که پیشنهاد مدیر عاملی ایشان مطرح شد همه مسئولین شهرستان پذیرفته و پیگیری کردند و به ویژه آقای صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از طریق معاونین ۲ وزارتخانه مبدا و مقصد رایزنی و اقدامات لازم را انجام و آقای عسکری نیز به عنوان مدیر مافوق این مجموعه در صندوق بازنشستگی فولاد با علاقه و جدیت، مقدمات پذیرش و صدور حکم را انجام دادند و همگی امیدوار بودیم تا چند سال از ظرفیت ایشان استفاده می گردد.
اکنون نیز پیشنهاد و خواسته ما این است که بررسی های حقوقی صورت گیرد و اگر کوچکترین روزنه ای برای تداوم فعالیت ایشان و عدم شمول قانون بازنشستگی وجود‌ دارد از آن استفاده و در غیر این صورت همان طور که روسای محترم شورای اسلامی شهر و شهرستان ابراز کرده اند، با همفکری و‌ همدلی یک مدیر عامل کاربلد از جنس مجموعه سنگ آهن و فردی که خاک و آفتاب آن را خورده است انتخاب شود.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.