نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بیش از 30پروژه‌ جهاد کشاورزی بافق افتتاح شد

بیش از 30پروژه‌ جهاد کشاورزی بافق افتتاح شد


بافق در مسیر توسعه /3

این پروژه‌ها شامل احیاء و مرمت قنوات، آبرسانی، حفر کانال، آبیاری نوین، سردخانه و ... است که برای اجرای آن بیش از 522 میلیون تومان از محل اعتبارات خشکسالی و شورای ملی آب و تسهیلات جهاد کشاورزی هزینه شده است.

این پروژه شامل 2 هزار و 300 متر لوله گذاری است که با اعتباری بالغ بر 37 میلیون تومان از محل اعتبارات شورای ملی آب استان تامین شده است.مساحت این چاه 200 هکتار است که زیر کشت محصول پسته رفته است.