نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تامین زیرساخت ها، لازمه واگذاری زمین های روستایی است

تامین زیرساخت ها، لازمه واگذاری زمین های روستایی استبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، جلسه هماهنگی جهت تامین زیرساخت های لازم برای واگذاری زمین های روستایی با حضور پورامینی بخشدار مرکزی، مدیران ادارات آب و فاضلاب روستایی، برق و بنیاد مسکن و تعدادی از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در محل بخشداری برگزار گردید.

در بدو جلسه بخشدار مرکزی به بیان برخی مشکلات و شکایت های مردمی ناشی از واگذاری زمین در روستاها پرداخت. وی در این رابطه افزود: در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی و کاهش اعتبارات سازمانی ، متاسفانه ادارات و نهادها در ارائه خدمات دچار محدودیت ها و مشکلاتی شده اند که این امر مستلزم هماهنگی های بین دستگاهی است و در این خصوص می بایست بنیاد مسکن به عنوان متولی مسکن روستایی با همکاری و تعامل سازنده با سایر دستگاه های خدمات رسان از جمله آب روستایی و برق در جهت رفع موانع تلاش نماید.

در ادامه جلسه هریک مدیران ادارات، دهیاران و اعضای شوراهای حاضر  مشکلات و پیشنهادت مربوط به حوزه خود را مطرح کردند.

مقرر گردید  طبق توافق صورت گرفته و با مشارکت بنیاد مسکن در اسرع وقت برای رفع مشکل آب و برق زمین های واگذار شده در روستاها اقدام شود.