نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تجلیل از خبرنگاران شهرستان بافق

تجلیل از خبرنگاران شهرستان بافق


توسط دانشگاه علمی و کاربردی بافق صورت گرفت؛

در این مراسم که همراه با  ضیافت افطاری به مناسبت روز خبرنگار همراه بود  در فضایی صمیمی خبرنگاران و اصحاب رسانه با رئیس و معاون دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی بافق به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل مختلفی از جمله تعامل بیشتر دانشگاه و اقشار فرهنگی جامعه با خبرنگاران واصحاب رسانه و سایر موضوعات پرداختند

رئیس دانشگاه علمی کاربردی بافق نقش فرهنگ در پیشرفت و توسعه و شهرستان را مهم دانست و تاثیر  خبرنگاران بر جامعه و نقش آنها را در این زمینه را مهم برشمرد.

حمیدقنبری زاده ارتباط بیشتر دانشگاه و خبرنگاران را به منظور پیشرفت و توسعه  شهرستان، بسیارضروری قلمدادکرد.

درپایان هدایایی به رسم یادبود به خبرنگاران شهرستان اعطا و از زحمات آنها در طول یکسال گذشته تقدیرگردید.