نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ترانشه برداری و پاکسازی قنوها محور کوشک-سبزدشت

ترانشه برداری و پاکسازی قنوها محور کوشک-سبزدشتاین پروژه به طول 13کیلومتر برای اولین بار از ابتدای ساخت محور مذکور توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بافق انجام شد.