فرماندار شهرستان بافق خبر داد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ قرماندار بافق اعلام کرد: با پایان عملیات حفاری، لوله گذاری و تست، صبح امروز خط لوله ۶ اینچ سبزدشت که به طول تقریبی ۶ و نیم کیلومتر گاز را از استان کرمان وارد منطقه سبزدشت می نماید، گاز دار شد.

محمد زاده رحمانی از همکاری و تعامل مدیر عامل شرکت گاز استان های یزد و کرمان، همت رئیس و پرسنل ناحیه گاز بافق، همکاری مسئولین شهرستان کوهبنان، تلاش پیمانکار و همچنین همکاری مردم روستای ده علی تشکر و اعلام داشت: به زودی شاهد گازدار شدن شبکه داخلی روستاهای منطقه سبزدشت یکی پس از دیگری و برخورداری اهالی از این نعمت ارزشمند خواهیم بود.