نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشكيل جلسه شوراي سلامت بافق با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

تشكيل جلسه شوراي سلامت بافق با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد


تشكيل جلسه شوراي سلامت بافق با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
جلسه شوراي سلامت بافق با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي تشكيل شد
دراين نشست كه امام جمعه معاون فرماندار وبخشدار مركزي ، اعضاي شوراي اسلامي و مسئولين شبكه بهداشت و درمان بافق نيز حضور داشتند پيرامون ارتقاي بخش بهداشت و سلامت اين شهرستان بحث تبادل نظر شد و تصميماتي اتخاذ گرديد
در اين نشست مقررشد براي بهسازي و رفع مشكل تجهيزات مراكر بهداشتي و درماني بافق 50 ميليلون تومان از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي 15 ميليون تومان از سوي فرمانداري و 7 ميليون تومان از سوي بخشداري بافق مساعدت شود
دراين جلسه همچنين مقررشد شوراي اسلامي شهر بافق 35 ميليون تومان براي تكميل وتجهيز ساختمان پزشكان متخصص بيمارستان ولي عصر (عج) بافق دراختيار مسئولين بيمارستان قراردهد .
خريد يك دستگاه بيهوشي يك دستگاه راديو لوژي يك دستگاه خودروي عملياتي چند دستگاه رايانه و اجراي طرح بهداشتي نمودن سيستم فاضلاب بيمارستان و همچنين تامين پزشكان متخصص بخش هاي قلب ، اطفال و بيهوشي بيمارستان ولي عصر (ع‍ج) بافق تا پايان ابان ماه سال جاري از ديگر مصوبات اين نشست بود
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دراين نشست گفت در چندسال گذشته سرمايه گذاري هاي نسبتاً خوبي در بخش بهداشت و درمان شهرستان بافق انجام شده است اما معتقديم تا رسيدن به اهداف موردنظر به سرمايه گذاري بيشتري نياز داريم
دكتر مير محمدي تاكيد كرد هر ميزان مسئولين شهرستان در اين بخش سرمايه گذاري كنند معادل 4 برابر ان را دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي هزينه خواهد كرد .
 
منبع خبر : خبرنگار بافق