نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشکر بخشدار مرکزی بافق از رئیس و کارکنان مخابرات بافق

تشکر بخشدار مرکزی بافق از رئیس و کارکنان مخابرات بافق


تشکر بخشدار مرکزی بافق از رئیس و کارکنان مخابرات بافق

در پی راه اندازی سامانه های GSMروستایی (همراه روستایی) و نقش موثر در ارائه خدمات ، آبادانی روستاها و رضایتمندی روستائیان ، محمد علی صمیمی بخشدار مرکزی بافق طی نامه ای از رئیس و کارکنان مخابرات شهرستان بافق تقدیر نمود .

شایان ذکر است طی 9 ماه گذشته هفت سامانه همراه روستایی با سرمایه گذاری بالغ بر 12 میلیار ريال راه اندازی و بیش از 40 روستا ، چاه کشاورزی ، بنگاههای تولیدی و بیش از 200 کیلمتر حومه روستایی تحت پوشش خدمات مختلف مخابراتی قرار گرفت .

عدم نیاز به کابل کشی و نگهداری ، عدم نیاز به احداث ساختمان و تاسیسات پرهزینه ، یکسان بودن نرخ مکالمات و هزینه وصل با دیگر تلفنهای ثابت روستایی و ... از جمله مزایای این سامانه می باشد .