نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل شورای پژوهشی استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

تشکیل شورای پژوهشی استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی بافقبه گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد بافق؛ به منظور تبیین سیاست های پژوهشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد و بررسی راهکارهای ممکن در این زمینه، نشست شورای پژوهشی استان در دانشگاه آزاد اسلامی بافق، برگزار شد.

در این جلسه که معاونین پژوهش و فنآوری دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد حضور داشتند و بصورت ماهیانه برگزار می شود، ضمن بررسی سیاست های کلی، درخواست های پژوهشی واحد های دانشگاهی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان که قرار است در اردیبهشت سال آینده در واحد بافق برگزار شود، ارائه شد و مقرر شد از پتانسیل های پژوهشی واحد های دانشگاه آزاد استان، استفاده شود.

شرکت کنندگان در شورای پژوهشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان یزد در پایان این برنامه، از تونل های زیرزمینی معدن سرب و روی کوشک بازدید کردند.