نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل شورای پژوهشی شهرستان بافق در دانشگاه آزاد اسلامی

تشکیل شورای پژوهشی شهرستان بافق در دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل شورای پژوهشی شهرستان بافق در دانشگاه آزاد اسلامی
به منظور ارتقاء وضعیت پژوهشی شهرستان بافق و بررسی راهکارهای ممکن در این زمینه، نشست شورای پژوهشی شهرستان بافق در دانشگاه آزاد اسلامی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي بافق، در این جلسه که نمایندگانی از دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه علمی – کاربردی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری ، مرکز تحقیقات شیلات و مرکز رشد فنآوری بافق حضور داشتند، مقرر شد با تشکیل کمیته ای ، نسبت به معرفی پژوهشگر برتر شهرستان اقدام شود.در ادامه این نشست اعضاء برای برگزاری جشن پژوهشی در تاریخ 26 دیماه، توافق کردند و برای بهبود وضعیت پژوهشی مقرر داشتند هر سه ماه یکبار جلسات پژوهشی شهرستان را با پیگیری مرکز رشد فنآوری، تشکیل دهند.