نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل مجمع عمومي ناحيه صنعتي مباركه

تشکیل مجمع عمومي ناحيه صنعتي مباركه


تشکیل مجمع عمومي ناحيه صنعتي مباركه
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق جلسه مجمع عمومي ناحيه صنعتي مباركه بافق در محل سالن اجتماعات فرمانداري بافق برگزار گرديد.
دراین جلسه که با حضور مسئولان شرکت شهرکهای استان و جمعی از کارفرمایان ناحیه صنعتی مبارکه حضور داشتند  ندافيان معاون محترم فرمانداري و رئيس جلسه ضمن خيرمقدم به مدعوين، اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي را كه در راستاي تقويت بنيه اشتغال مولد وپايدار، محروميت زدايي و انتقال تكنولوژي و صنعت به نواحي روستايي برنامه ريزي شده است را يادآور و حمايت هاي همه جانبه از نواحي را خوستار شدند.
ايشان پس از ارائه توضيحاتي راجع به ناحيه صنعتي مباركه، اهم مسائل و مشكلات بر سر راه واحدهاي صنعتي را مطرح و همكاري و هماهنگي بيش از پيش شركت شهركهاي صنعتي استان و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط درخصوص تامين و تكميل زيرساختهاي لازم و امور زيربنايي ضروري ناحيه خواستار شدند. آقاي ندافيان در اين رابطه اعلام نمودند كه طبق قول مساعد فرماندار محترم بودجه اي به منظور كمك به زيرساختهاي ناحيه صنعتي از محل اعتبارات تملك دارائيها در نظر گرفته شد كه اين روند در جهت تقويت امور زيربنايي ناحيه ادامه خواهد داشت همچنين ايشان قول پيگيري درخصوص رفع مسائل و مشكلات ناحيه از جمله تلفن،آب،‌برق و ساير اموردادند.
در ادامه آقايان مهندس زارع و مهندس مقني از شركت شهركهاي صنعتي استان ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص نحوه راي گيري و انتخاب هيات مديره شركت خدماتي، امور اجرايي و نگهداري زير ساختهاي حاضر در ناحيه صنعتي مباركه را از اهم وظايف شركت خدماتي در شرف تاسيس دانسته و به سئوالات مطروحه و نگراني هاي ابراز شده توسط واحدهاي ناحيه درخصوص زيرساخت ها و امور زيربنايي پاسخ دادند.مهندس زارع همچنين  به عنوان نماينده تام الاختيار مهندس صدوق قول مساعدت و همكاري لازم را جهت اجرايي شدن مصوبات سفر مهندس صدوق و ساير خواسته هاي واحدها درخصوص امور زيربنايي دادند.
لازم بذکر است در پايان شركت شهركهاي صنعتي استان موظف شد با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط نسبت به تامين و تكميل زيرساختهاي لازم و همچنين امور زيربنايي ضروري ناحيه اقدام تا مقدمات اجراي امور و نگهداري تاسيسات توسط شركت خدماتي فراهم گردد. از سوی دیگر طبق قول مساعد فرماندار محترم، مقررگرديد از سهم بودجه تملك دارايي هاي شهرستان مبلغي تعيين و پس از تصويب نهايي بابت مرتفع نمودن برخي امور زيربنايي به ناحيه صنعتي اختصاص يابد و برنامه مذكور منوط به همكاري شركت شهركها و شركت خدماتي ناحيه تداوم يابد.
در حاشیه این نشست انتخابات به صورت قانوني برگزار و آقايان محمدي، خواجه اي، ميرابي،كريمي، ميربافقي به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و خانم كريمي و آقاي سلوكي به عنوان اعضاي علي البدل و همچنين آقاي ابوالحسن فتاحي به عنوان بازرس اصلي و آقاي رنجبر به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.