نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تغيير تسريع جيره غذايي دام موجب تلف شدن حيوان است

تغيير تسريع جيره غذايي دام موجب تلف شدن حيوان است


تغيير تسريع جيره غذايي دام موجب تلف شدن حيوان است

مسئول اداره دامپزشكي بافق در مورد سابقه تاسيس اداره دامپزشكي  وظايف ان و تعداد نيروي متخصص و نيمه متخصص به خبرنكار افق كوير گفت : شبكه دامپزشكي بافق درسال 1368 به طور مستقل شروع به كار كرد و تا قبل از اين با اداره جهاد كشاورزي ادغام بود از وطايف عمده دامپزشكي حفظ جمعيت دامي كشور ، نظارت برهداشت فراورده هاي خام دامي ( گوشت شير ) پيشگيري از بيماريهاي  مسري و ساير موارد از قبيل  مي توان نام برد

وي كارمندان اين شبكه را شامل يك دامپزشك 1 كارشناس 2 تنكسين و 1 كاردان جمعاً 5 نيرو عنوان نمود ودر بيان مشكلات هم به كمبود نيرو اين اداره با توجه به وسعت و تنوع دامنه فعاليت اشاره كرد و ي افزود البته تا كنون همكاران با تلاش فراوان جوابگوي  مراجعين بوده اند

ميرزائي در بيان اهداف عمده خودبه مشاركت بخش خصوصي در زمينه دارو و درمان اشاره  نمود و ادامه داد اين هدف تاحدودي محقق شده است و در ساير اهداف اين اداره درراستاي اهداف سازمان دامپزشكي كشور تلاش مي نمايند

وي در مورد  بخش درمان و پشتيباني  مراكز خصوصي درشهرستان گفت تنها مركز خصوصي  در بخش داروخانه است كه حدود 5 ماه مي باشد كه داير گردديه است و قبل از از ان شبكه دامپزشكي اين شهرستان مسئوليت تامين دارو ودرمان را به عهده داشت

وي تصريح نمد عمده خدمات ما شمال روستاها ميشود چرا كه بيشترين جمعيت دامي در اين  مناطق قرار دارد

اين دكتر دامپزشكي دربخش ديگري  از صحبت هايش در مورد بيشترين تلفات دام و طيور ناشي از كدا م بيماري  است گفت از عمده بيماريهاي كه باعث تلفات در دامهاي اين منطقه شده است بيماري انتروتوكسمي است كه به دليل تغيير سريع جيره غذايي بدون اينكه واكسن اين بيماري زده ميشود  بوجود مي ايد

وي درمورد بيماريهاي مشترك بين اسنان  ودام  گفت : براساس گزارش سازمان بهداشت و جهاني از ميان 1709 عامل بيماريزاي انساني 832 عامل از حيوانات به انسان منتقل ميشود از ميان 156 بيماري نوپدپد شناخته شده درانسان 114 مورد ان از حيوانات به اسنان منتقل ميگردداز  جمله  انها بيمارهاي ( از سگ ) و تب مالت ( از گاوو شير و گوسغند) مي باشد

 وي در پاسخ  به اين پرسش كه اياهمكاري در زمينه حيوانات غير اهلي ( وحشي 9 با دارات مربوطه داريد يا خير تا امروز مراجعه از سوي محيط زيست وادارت وابسته نداشته ايم ولي دراين زمينه امادگي خدمت رساني را داريم

ميرزائي  مسئول اداره دامپزشكي بافق درانتها افزود : دامپزشكي مبحقث گسترده اي است و عمم مردم اطلاعات كمي از فعاليتهاي و ظايف اين اداره دارند

وي اضافه نمودكشوري موفق خواهد بود  كه درزمينه  كشاورزي و دامداري سرمايه كذاري شايسته انجام دهد وبه اين اهميت دهد كه از مهم ترين  خدمات دامپزشكي حفظ جمعيت دامي كشور و نظارت بر بهداشت فراوره هاي  خامي دام مي باشد كهخود اين امر اهميت اين حرفه را نشان ميدهد .