نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

توزیع کارت اولین دوره آزمون های سراسري سنجش مهارت

توزیع کارت اولین دوره آزمون های سراسري سنجش مهارتمرکز  آموزش فني و حرفه اي شهرستان بافق اعلام كرد:توزیع کارت اولین دوره آزمون های سراسري سنجش مهارت و آزمون های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش ، نان و غله و... در سال 1392

توزیع کارت  اولین آزمون سراسري سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای پايان دوره كارآموزان مراکزآموزش فني و حرفه اي سال 1392 در بخش هاي دولتي و خصوصي از ساعت 8 صبح روز دوشنبه، مورخ 23/2/92 آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 25/2/92 ادامه می یابد.

همچنین توزیع کارت آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان و صنايع دستي، فرش و نان و غله و... از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 23/2/92 آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 25/2/92 ادامه می یابد.

به گزارش روابط عمومي مرکز  آموزش فني و حرفه اي شهرستان بافق، با اعلام اين خبر بیان کرد: اولین آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان، صنايع دستي، فرش و نان و غله و... ) روز پنج شنبه مورخ 26/2/92  و  اولین آزمون سراسري سنجش مهارت سال 1392 پايان دوره كارآموزان مراکز آموزش فني و حرفه اي روز جمعه مورخ 27/2/92 برگزار مي شود.

وي گفت: 270 نفر  کار آموز در اولین آزمون سراسری سنجش مهارت سال 1392 مورخ 27/2/92 آزمون فراهم خوانده شده اند که 180نفر زن و60 نفر مرد می باشند که در دور های  مختلف در مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان شرکت نموده اند...

 

مرحله كتبي اولین آزمون سنجش مهارت سال 1392 در حوزه صنعت ساختمان،تفاهم نامه ها( صنايع دستي، فرش و نان و غله و... ) در182  حرفه به صورت هماهنگ كشوري، روز پنجشنبه 26/2/92 و همچنين اولین آزمون هماهنگ پايان دوره كارآموزان در سال 1392 مراکز آموزش فني و حرفه اي دو بخش دولتي و آزاد در 1200  حرفه روز جمعه 27/2/92 به طور همزمان در 34 حرفه همسان  درسراسر كشور برگزار مي شود.

    مراحل اجراي آزمون هاي سنجش مهارت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبي و عملي است كه متقاضيان بخش هاي صنعت ساختمان،تفاهم نامه ها( صنايع دستي، فرش و نان و غله و...) که قبلاً در موعد مقرر برای شرکت در آزمون های مذکور  ثبت نام کرده اند، باید از تاریخ 23/2/92  تا تاریخ 25/2/92 با مراجعه به سامانهhttp://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، كارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.

هم چنین متقاضیان شرکت در اولین آزمون سراسری سنجش مهارت در سال 1392( کارآموزان بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد) که قبلاً برای شرکت در آزمون مورد نظر ثبت نام نموده اند،  از تاریخ 23/2/92 تا تاریخ 25/2/92 با مراجعه به سامانه http://azmoon.portaltvto.com و بافق درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی، نسبت به دریافت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.و یا با مراجعه به مرکز فنی وحرفه ای امام علی (ع) شهرستان کارت خود را دریافت نمایند.

داوطلبان پس از شرکت آزمون كتبي و كسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان ها براي شركت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعيين شده مراجعه نمايند.

درصورتي كه متقاضيان با مشکلی مواجه شوند، مي توانند با شماره تلفن های 0352-4221070 ویا0352-4229280 تماس حاصل نمايند و یا به مراکز آموزش فنی و حرفه ای امام علی (ع) شهرستان  بافق  مراجعه نمایند