نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

توصيه هاي متخصصان براي مقابله با عارضه استرس در محيط كار

توصيه هاي متخصصان براي مقابله با عارضه استرس در محيط كار


توصيه هاي متخصصان براي مقابله با عارضه استرس در محيط كار

متخصصان مي گويند اضطراب و فشار رواني در محيط كار مسئله اي رايج است, اما با «مديريت استرس» مي توان اين مشكل را برطرف كرد. به گزارش خبرگزاري آلمان از مونيخ, دانشمندان معتقدند در اكثر موارد مي توان از بروز اضطراب و فشار رواني پيشگيري كرد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي «باربارا مارناك» يكي از متخصصان در اين زمينه مي گويد, ميزان استرس و فشار رواني در محيط كار را نمي توان ارزيابي كرد.
استرس يك مسئله فردي است مسئله اي كه براي يك شخص استرس آور است ممكن است براي فرد ديگر نباشد.
به گفته مارناك, نگراني از دست دادن شغل و فضاي كار نامناسب يا عدم برخورداري از وجهه مطلوب مي تواند سبب وارد آمدن فشار رواني بر شخص شود.
«گابريل ريشتر» يكي از متخصصان طب شغلي معتقد است كه استرس در محيط كار را بايد جدي گرفت, زيرا فشارهاي رواني بر سيستم ايمني بدن تاثير مي گذارد و احتمال بيمار شدن فردي كه تحت فشار رواني است بيشتر خواهد بود. به گفته محققان قرار گرفتن در معرض استرس سبب بروز مشكلات روان تني و بيماريهاي مزمن مي شود.
محققان مي گويند, استرس اساسا پديده مثبتي است.
استرس در واقع نوعي واكنش هشداردهنده بدن محسوب مي شود.
در دوران اوليه زندگي بشر, پايين آمدن ميزان آدرنالين سبب مي شد تا فرد از موقعيت هاي مهلك جان سالم بدربرد.
اما امروزه استرس زماني ايجاد مي شود كه موقعيت پيش آمده حيات فرد را تهديد نمي كند و اين امر مي تواند خطرناك باشد.
به گفته ريشتر استرس در محيط كار مي تواند بر زندگي خصوصي فرد نيز تاثير منفي بگذارد و بروز مشكلات متعدد با خانواده به نوبه خود فرد را بيشتر مستعد قرار گرفتن تحت فشارهاي رواني در محيط كار قرار مي دهد.
محققان خاطرنشان مي كنند كه علايم هشداردهنده استرس سردردهاي مداوم, چشم درد, تنش و بيخوابي است كه درصورت پايداري علايم بايد با پزشك مشورت كرد.