نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تکمیل 100 درصدی زیرسازی 9 کیلومتر دیگر از باقیمانده باند دوم بزرگراه یزد- بافق

تکمیل 100 درصدی زیرسازی 9 کیلومتر دیگر از باقیمانده باند دوم بزرگراه یزد- بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق گفت: زیرسازی 9 کیلومتر دیگر از باند دوم بزرگراه یزد- بافق به طور 100 درصد تکمیل شده است.

محمد زاده رحمانی افزود: با تکمیل زیرسازی 2 کیلومتر دیگر در آینده نزدیک، 11 کیلومتر باقیمانده از این محور آماده آسفالت خواهد شد.