نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت اختراع « عصاي كمك فنردار با قابليت تعويض و تنظيم فنر » توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

ثبت اختراع « عصاي كمك فنردار با قابليت تعويض و تنظيم فنر » توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


ثبت اختراع « عصاي كمك فنردار با قابليت تعويض و تنظيم فنر » توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

طرح اختراعي (( عصاي كمك فنردار با قابليت تعويض و تنظيم )) ويژه معلولين و جانبازان توسط آقاي حامد فرخي دانشجوي رشته مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در مؤسسه ثبت اختراعات كشور به ثبت رسيد.

اين طرح اختراعي مقام چهارم جشنواره خوارزمي و مقام اول اختراعات استان فارس را از آن خود كرده است.

لازم به ذكر است دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق تاكنون 35 طرح اختراعي به نام واحد ، دانشجويان و اعضاء هيأت علمي به ثبت رسانده است.