نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تا ششم مهر ماه ادامه دارد

ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تا ششم مهر ماه ادامه داردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ این طرح با هدف ساماندهی، استعدادسنجی، توانمندسازی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار در دبیرخانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی تصویب و به مرحله اجرا رسیده است.
متقاضیان می توانند در صورت داشتن شرایط ذیل تا تاریخ ششم مهرماه سال جاری به سامانه inhb.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط متقاضیان:
_حداقل سن ۱۸ سال
_بومی استان محل ثبت نام
_عدم اشتغال تمام وقت
_نداشتن بیمه کارفرمایی (افرادی که بیمه خویش فرما دارند منعی در ثبت نام ندارند)

لازم به ذکر است ثبت نام در سامانه مذکور و شرکت در طرح به منظور آموزش و توانمندسازی و لینک به پیشرانه های دارای بازار می باشد و منجر به اشتغال پایدار ثبت نام کنندگان می شود.