نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت 3 عنوان اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

ثبت 3 عنوان اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی بافقمحمد رضا کارگران بافقی _ معاون پژوهشی واحد بافق _ با اعلام این خبر افزود: امسال در اردیبهشت ماه 3 عنوان اختراع  به نام  مخترعین و واحد بافق به ثبت رسید.

کارگران بافقی گفت : 3 اختراعی که به نام دانشگاه آزاد اسلامی بافق ثبت شده از این قرار است:
1- اختراع با عنوان آچار سه نظام فنردار به همراه پوسته نگهداره  به نام علیرضا دانشی ،کاظم ناظمی، داود دانشی کهن، فرخنده صلاحی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
2- اختراع با عنوان سیستم بازیافت گاز فریون   به نام علیرضا دانشی ، بهروز طالبی نژاد موری آبادی، داود دانشی کهن، فرخنده صلاحی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
3- اختراع با عنوان دستگاه کارت خوان هوشمند فیدر  به نام علیرضا دانشی ،مجید باقری بنستانی، داود دانشی کهن، فرخنده صلاحی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

یادآور می شود دانشگاه آزاد اسلامی بافق تاکنون موفق به ثبت 52 اختراع دیگر نیز شده است.