نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جاده بهاباد _ هميجان تا دو ماه ديگر به بهره برداري می رسد.

جاده بهاباد _ هميجان تا دو ماه ديگر به بهره برداري می رسد.


جاده بهاباد _ هميجان تا دو ماه ديگر به بهره برداري می رسد.

اداره راه و ترابري بهاباد اعلام کرد: جاده بهاباد _ هميجان تا دو ماه ديگر به بهره برداري
مي رسد.
بر اساس اين گزارش، اين راه روستايي 13کيلومتر طول دارد که کار ساخت آن چهار سال قبل آغاز شده و تاکنون 11کيلومتر از آن زير سازي و آسفالت شده است.
با بهره برداري از اين راه روستاهاي اسطرخو، حسن آباد ، کاظم آباد، علي آباد و عظيم آباد از راه آسفالته مناسب بهره مند خواهند شد.