نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جذب 5/1 درصدي اعتبارات تسهيلات طرح هاي توسعه كشاورزي جهت اجراي طرحهاي منابع طبيعي

جذب 5/1 درصدي اعتبارات تسهيلات طرح هاي توسعه كشاورزي جهت اجراي طرحهاي منابع طبيعيرئيس اداره منابع طبيعي بافق گفت: 5/1 درصد از اعتبارات تسهيلات طرح هاي توسعه كشاورزي جهت بهره برداري از محصولات فرعي مراتع و توسعه گياهان دارويي اين شهرستان اختصاص يافت.

 

محمد خسرواني افزود: دولت جهت افزايش مشاركت بهره برداران در حفظ، احياء و استفاده اصولي از پتانسيل منابع طبيعي در چارچوب مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و لزوم بهره برداري هر چه بيشتر از مزايا و و تسهيلات اعتباري آن، تمهيدات لازم براي بهره مندي از تسهيلات طرح مذكور در طرح هاي مرتعداري، جنگلداري، آبخيزداري، بيابان زدايي و ... بويژه در برخي از اقدامات مانند توسعه گياهان دارويي، توسعه پوشش گياهي با استفاده از پخش سيلاب، ايجاد باغات مثمر در اراضي شيبدار مندرج در طرحهاي مرتبط، زراعت چوب و طرحهاي واگذاري بهره برداري پاركهاي جنگلي، نهالستانها و ايستگاههاي توليد بذر را فراهم آورده است.

 

 

همچنين وي با اشاره به اينكه سهم منابع طبيعي بافق در تسهيلات توسعه كشاورزي 5/1 درصد مي باشد، خاطرنشان كرد: تسهيلات توسعه كشاورزي در بخش بهره برداري از محصولات فرعي مراتع و توسعه گياهان دارويي توسط فرمانداري و اعضاي كارگروه كشاورزي شهرستان بافق به تصويب رسيده و هم اكنون اقدامات لازم جهت جذب در حال پيگيري مي باشد.