نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جشنواره بادبادکها در بافق برگزار شد

جشنواره بادبادکها در بافق برگزار شد


جشنواره بادبادکها در بافق برگزار شد

بر اساس راي هيات داوران در گروه سني کودکان سالار حسيني ، علي کوشکي و کاظم کارگران به عنوان نفرات اول تا سوم معرفي شدند.
مجيد ابراهيم زاده ، علي برزگري ونيکي رنجبر نيز مقامهاي اول تا سوم گروه نوجوانان را به دست آوردند .
جايزه قشنگترين بادبادککها هم به محمود اکرمي مقدم تعلق گرفت .
" عباس برزگري " دبير سومين جشنواره بادبادکها گفت : هدف از برگزاري اين جشنواره ارتقاي فرهنگ گردشگري ، آشنايي با طبيعت ومحيط زيست و غني سازي اوقات فراغت جوانان ونوجوانان و خانواده ها ميباشد .
در اين جشنواره که از سوي شرکت تعاوني آرامش کوير بافق برگزار شد 50 نفر از شرکت کنندگان به قيد قرعه جايزه دريافت کردند