نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ توسط دانش آموزان شاهد نور برگزار گردید.

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ توسط دانش آموزان شاهد نور برگزار گردید.


جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ توسط دانش آموزان شاهد نور برگزار گردید.

فعالیت های انجام شده دراين جشنواره كه روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه به مناسبت روز زمین پاک در روستای شادکام برگزارشد ، به ترتیب عبارتند از :

 تلاوت آیاتی از کلام ا...، خواندن سرود جمهوری اسلامی ایران ، ساخت کاردستی با وسایل مختلف توسط دانش آموزان ، پیاده روی ، اجرای جنگ شاد واهداي جوایز به دانش آموزان وبرگزاری نماز جماعت وپذیرایی.