نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جشن اختتا ميه اردوهاي هجرت 3درروستاي باجگان بافق برگزار شد.

جشن اختتا ميه اردوهاي هجرت 3درروستاي باجگان بافق برگزار شد.


جشن اختتا ميه اردوهاي هجرت 3درروستاي باجگان بافق برگزار شد.

دراين مراسم كه با حضور مسئولين محلي وبسيج سپاه ناحيه بافق در روستاي باجگان برگزار گرديد مهندس صميمي بخشدار بخش مركزي با تقدير از دست اندر كاران اجراي اين طرح گفت:با اجراي طرح هجرت 3در روستاهها علاوه بر ارتقاء سطح فرهنگ روستائيان،روحيه نشاط و خود باوري مردم افزايش يافته است.

وي اجراي اين طرح در مناطق محروم سبز دشت توسط دانشجويان را زمينه ساز رفع مشكلات روستاييان عنوان نمود.

خاطر نشان ميگردد طرح اردوي هجرت 3 امسال از تاريخ 3/5/89الي 12/5/89توسط بسيج دانشجويي بافق در روستاههاي باجگان و بساب با شركت 20نفر از دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و علمي وكاربردي با هدف استفاده بهينه از اوقات فراغت دانش آموزان روستايي،پيگيري مطالبات روستاييان در خصوص مسائل فرهنگي عمراني و بهداشتي وايجاد روحيه تعالي در مناطق محروم برگزار گرديد.

اهالي روستاههاي مذكور در طول برگزاي اين طرح آْموزشهايي در زمينه رايانه،خياطي،مشبك كاري،گلدوزي وتقويت درسي آموزشهاي لازم را فرا گرفته اند.

همچنين در طول برگزاري طرح اردوههاي هجرت 3از خدمات رساني نهادهاي جمعيت هلال احمر،بهزيستي،شبكه بهداشت ودرمان بافق استفاده گرديد.

در پايان اين مراسم از دست اندر كاران اجراي اين طرح با اهداي هدايايي تجليل شد.