نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جغرافیا

جغرافیا


جغرافیا

شهرستان بافق در 120 كيلومتري جنبوب شرقي شهر يزد در حاشيه كوير مركزي ايران قرار دارد اين شهرستان از سوي شمال به اردكان و ازمغرب يزد به مهريز و از جنوب شرقي به كرمان و رفسنجان محدود است . بلندي اين شهر از سطح دريا  995 متر مي باشد و حداكثر ارتفاع در اين شهرستان مربوط به كوه  « بن لخت » با ارتفاع  3002 متر از سطح دريا و حداقل ارتفاع كويردر انجير با ارتفاع 905 متر از سطح دريا مي باشد

آب و هواي شهرستان بافق در تابستان گرم و زمستان ملايم تر از ديگر نواحي استان يزد است با وجود قرار گرفتن اين سرزمين در منطقه اي خشك  و كويري ، دارا بودن ده ها  رشته قنات نشانگر ان است كه مردم سخت كوش بافق در طول تاريخ با اين سختي ها دستو پنجه نرم كرده اند رود شور كه از دهستان نوق رفسنجان سرچشمه مي گيرد از اين شهرستان مي گذرد و به چاله بافق ( يا كوه در انجيز ) درمغرب شهر بافق  مي ريزد