نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ای باحضورنماینده طلاب بافقی مقیم قم دررابطه بابرنامه های فرهنگی کنگره شیخ محمدتقی بافقی در شهرستان بافق

جلسه ای باحضورنماینده طلاب بافقی مقیم قم دررابطه بابرنامه های فرهنگی کنگره شیخ محمدتقی بافقی در شهرستان بافق


جلسه ای باحضورنماینده طلاب بافقی مقیم قم دررابطه بابرنامه های فرهنگی کنگره شیخ محمدتقی بافقی در شهرستان بافق
این جلسه که در سالن کنفرانس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق  تشکیل  ابتدا آقای جمالی سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق گزارش اجمالی از روند اجرایی فعالیتهای مربوط به کنگره راتشریح نمود سپس حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس حسینی درموردجایگاه طلاب دراین کنگره وهمچنین درخصوص مکاتبات باحوزه های علمیه استان وائمه جمعه ونیزتعیین هیاتهای داوری مقالات را به بحث وگفتگو نشست.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق دراین جلسه مصوب شد تا نشستی باحضورکلیه طلاب درحضور امام جمعه معزز و مسئولین شهرستان جهت بررسی برنامه های دیگرکنگره درمحل اداره برگزارگردد.