نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بافق

جلسه بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بافقبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات بافق ، رئیس هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق درباره بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان گفت: پس از پایان زمان ‌نام‌نویسی، هیأت‌های اجرایی موظفند بنا بر ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به منظور احراز شرایط یاد شده در ماده ۲۶ و ۲۹ قانون مذکور از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند و این مراجع نیز باید تا ده ‌روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

وی درباره رسیدگی به صلاحیت‌ها خاطر‌نشان کرد: بررسی سوابق داوطلبان بصورت کاملا محرمانه انجام می شود، به گونه‌ای که موجب هتک‌ آبروی افراد نشود و بررسی از موارد یاد شده در مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰قانون انتخابات شورا‌ها خارج نشود و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.

" سید ابراهیمی حسین" همچنین راجع به افرادی که صلاحیت آن‌ها رد می شود، گفت: بنا بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت‌های اجرایی رد می شود، می‌توانند تا چهار روز از تاریخ اعلام نام نامزدهای انتخاباتی، شکایت خود را به ترتیب، داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان تسلیم کنند؛ البته به استناد تبصره ۲ همین ماده، شاکیان می‌توانند شکایت خود را تا مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوطه نیز تسلیم کنند.

گفتنی است از صبح امروز هیات اجرایی انتخابات بخش مرکزی بافق طی دو جلسه صلاحیت 222 نفر از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا را در محل بخشداری بافق بصورت محرمانه بررسی کردند.