نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه برنامه ریزی طرح اوقات فراغت دربافق تشکیل شد

جلسه برنامه ریزی طرح اوقات فراغت دربافق تشکیل شدجلسه برنامه ریزی اوقات فراغت باحضورمسئولین کانون فرهنگی فاطمیون ودارالقرآن کوثرولایت برگزارشد..به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی دراین جلسه که باهماهنگی اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شد.

حجه الاسلام ذاکری نیامسئول امورفرهنگی آیین نامه طرح اوقات فراغت رابرای حضارتشریح کرده و وظایف هریک ازآنهارابه طورمفصل عنوان نموددرضمن هریک ازاعضای جلسه نقاط قوت وضعف اوقات فراغت سال گذشته راعنوان وجهت برگزاری هرچه بهتراین طرح راه کارهای خودرابیان کردند