نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه تجليل از عوامل اجرايي شاهد (متمركز- پراكنده سال تحصيلي 89-88 ) برگزار گرديد.

جلسه تجليل از عوامل اجرايي شاهد (متمركز- پراكنده سال تحصيلي 89-88 ) برگزار گرديد.


جلسه تجليل از عوامل اجرايي شاهد (متمركز- پراكنده سال تحصيلي 89-88 ) برگزار گرديد.
در اين جلسه كه با حضور فرهنگيان شاغل در مدارس شاهد و ديگر مديران و دست اندركاران پيگيري امور تحصيلي دانش آموزان شاهد شهرستان بافق در محل مركز آموزشي،رفاهي فرهنگيان برگزار گرديد،پس از اجراي سرود و مقاله توسط دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نور،رئيس آموزش و پرورش بافق ،مهندس محمود خواجه اي ضمن تقدير از زحمات عوامل اجرايي شاهد كه پيگيري امور تحصيلي فرزندان شاهد و يادگاران دفاع مقدس را به عهده دارند،به بررسي نتايج ارزشيابي به عمل آمده در طول سال تحصيلي 89-88 و جايگاه مدارس شاهد از لحاظ آموزشي و تربيتي پرداخت.