نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت

جلسه توجیهی جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت


جلسه توجیهی جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت

درپی برگزاری جشنواره سراسری فرهنگی آموزشی قرآن و عترت جلسه ای مورخ 1/10/88 در نمازخانه اداره بهزیستی با حضور رئیس اداره ومسئولین مهدهای کودک ومراکز غیر دولتی و کارکنان این اداره برگزار گردید در این جلسه دکتر خوشگذران ریاست محترم اداره بهزیستی  اهداف  این جشنواره را برای حاضرین در جلسه تشریح نموده و خواستار شرکت و ثبت نام هرچه بیشتر حاضرین و خانواده های افراد تحت پوشش و سالمندان و والدین خرد سال د راین جشنواره شد در ادامه آقای جعفری رابط شورای فرهنگی بهزیستی شهرستان به چگونگی و  تشریح برنامه های متنوع این جشنواره و نحوه ثبت نام و آزمون و ارسال آثار آن برای حاضرین توضیح  داد ضمنا"در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد