نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی خدام ومسئولین مساجدشهرستان بافق برگزارشد

جلسه توجیهی خدام ومسئولین مساجدشهرستان بافق برگزارشد


اداره تبلیغات اسلامی

جلسه توجیهی خدام مساجدباهمکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بافق وحضورمسئولین ادارات برگزارشد.

دراین جلسه که مسئولین ادارات اوقاف،بهداشت وکمیته امدادحضورداشتندحجت الاسلام ذاکری  کارشناس امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق پیرامون فضائل مسجدومسجدی وخدمتگذران مساجدسخنانی ایرادنمودوبه این حدیث رسول الله اشاره کردکه فرمودندحورالعین بهشت مشتاق روی کسانی است که مساجدراتمییزکننددرپایان جلسه نیزبسته های فرهنگی بین حضارتوزیع شد.بعدازاین جلسه اداره تبلیغات اسلامی باهمکاری اداره بهداشت اقدام به توزیع مقادیری موادبهداشتی وشوینده بین مساجدنمودندودرمعیت کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق ومسئولین اداره بهداشت به مساجدنیزسرکشی کردند.