نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی طرح تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون در شهرستان بافق برگزار شد

جلسه توجیهی طرح تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون در شهرستان بافق برگزار شد


جلسه توجیهی طرح تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون در شهرستان بافق برگزار شد

درجلسه ای  که با حضورتعدادی از مدیران اجرایی و مالی تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تعاونی های سازمان تعاون روستایی شهرستانهای بافق و بهاباد درمحل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار شد ضمن تشریح اهدف اجرای طرح در خصوص روند تکمیل فرمهای مربوطه توضیحات لازم توسط کارشناسان اعزامی اداره کل ارائه ومقرر شد تعاونیها در مهلت معین نسبت به تکمیل پرسشنامه با دقت لازم اقدام تا پس از جمع آوری فرمها،اطلاعات در سامانه پیش بینی شده وارد گردد.