نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ستادانتخابات شوراي هيئات مذهبي بافق برگزار شد

جلسه ستادانتخابات شوراي هيئات مذهبي بافق برگزار شددرآستانه چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي اعضاي ستادانتخابات شهرستان بافق درمحل اداره تبليغات اسلامي اين شهرستان تشکيل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان،دراين جلسه که به منظوربرنامه ريزي انتخابات چهارمين دوره شوراي هيئات مذهبي تشکيل شدحجت الاسلام علي روحاني رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان بااشاره به اهميت انتخابات شورابيان کردبايد افرادي راکه صلاحيت بيشتري دارندراتشويق کردتادراين انتخابات شرکت کنندکه درنهايت درراستاي اهداف اسلامي گام بردارندوباعث رشدوتعالي هرچه بيشترمراسمات وآئين هاي مذهبي باشند.

درادامه اعضانيزبه بيان ديدگاه هاوبرنامه هاي خود در هر چه بهتر برگزار شدن اين انتخابات پرداخته و در اين موضوع به بحث وتبادل نظرپرداختند.

گفتني است جلسه مهرماه سال جاري درمحل اداره تبليغات اسلامي بافق برگزارشد.