نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای اداری و مشورتی در دانشگاه پیام نور مرکز بافق

جلسه شورای اداری و مشورتی در دانشگاه پیام نور مرکز بافقجلسه شورای اداری و مشورتی در جهت بررسی عملکرد واحدهای آموزش ,اداری , حراست ,رایانه و فرهنگی در دانشگاه پیام نور بافق برگزار گردید.

این جلسه با حضور ریاست و کلیه پرسنل پس از ذکر صلوات در خصوص ارائه گزارش عملکرد واحدها برگزار گردید که در این بین مسئولین ذیربط به تشریح وظایف و عملکرد حوزه خود پرداختند و نقاط قوت و ضعف ایشان نیز مطرح شد. شایان ذکر است در این جلسه عملکرد واحدهای آموزش ,اداری ,حراست ,رایانه و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.