نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای اسلامی شهرستان بافق تشکیل شد

جلسه شورای اسلامی شهرستان بافق تشکیل شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ؛ جلسه شوراي اسلامي شهرستان بافق در محل فرمانداري با تلاوت آياتي از كلام ا.. مجيد و با حضور فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهرستان تشكيل گرديد.

پس از تبادل نظر اعضا تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1- با توجه به بازديد از روستاي قطرم و بررسي مشكلات مردم مقررگرديد با توجه به حضور بازديد مديركل آب روستايي در اين خصوص مساعدت شود ضمناً مقررشد جهت بازسازي حمام عمومي روستايي از سوي فرمانداري اقدام گردد.

2- مقرر شد با توجه به مشكلات جاده معدن زاغيا حد فاصل ميدان نيروگاه مباركه تا پل قطار پيگيري و اقدام لازم توسط مديرعامل معدن مذكور انجام پذيرد.

3- مقررگرديد در خصوص احداث پارك مظفريه با توجه به مصوبات قبلي پيگيري لازم از سوي شهرداري انجام پذيرد .